چهار شنبه 10 مرداد : لاریجان

در حاشیه نشست ائمه جمعه استان و دیدار با نماینده رهبری استاد حاج علی اکبری